Ефективна вакцинація як запорука здоров’я кролів

Ефективна вакцинація як запорука здоров’я кролів

Кролівництво – одна з найдревніших галузей тваринництва. Перші згадки про одомашнення кролів сягають 2500-1800 рр. до н.е. Батьківщиною кролів вважається Південна Африка, за іншими джерелами Азія, звідки вони і були завезенні до Європи.

Перші згадки про розведення кролів в Україні відносяться до початку ХІ століття, коли ще за Ярослава Мудрого розводили кролів, які нагадували сучасних ангорських. Масового характеру кролівництво в нашій державі почало набувати на початку ХХ століття. З 1925 року започаткувалось планове колективне кролівництво. Розведенням кролів почали займатись різні державні та кооперативні організації. У часи найвищого розквіту галузі – 1975-1985 роки за офіційною статистикою в Україні щорічно вироблялось 120-165 тис. тонн кролятини, а українська частка в світовому виробництві сягала 8%.

Галузь кролівництва, поміж інших галузей тваринництва, сьогодні в Україні представлена як великими фермерськими господарствами, так і невеликими присадибними ділянками власників кролів.

Однією з основних проблем цієї галузі є забезпечення збереженості поголів’я кролів. За своєю специфікою та технологією вирощування, основним засобом досягнення цієї мети є профілактика паразитарних та інфекційних захворювань.

Для профілактики інфекційних захворювань застосовують вакцинні препарати. Ефективність застосування вакцинних препаратів безпосередньо залежить від правильності та своєчасності обробки кролів антигельмінтиками, кокцидіостатиками та інсектицидними препаратами. За високого ступеню інвазії, коли організм кролів перевантажений паразитами, які провокують порушення фізіологічних процесів в основних органах і системах, ефективність формування імунітету після застосування вакцин проходить не повною мірою, а інколи і зовсім блокується.

До засобів профілактики паразитарних хвороб відносять антигельмінтики – препарати, що знищують гельмінтів (глистів), кокцидіостатики – препарати, які не дають можливості розвиватися кокцидіям (еймеріям). Для боротьби з кокцидіозом кролів використовують Дикласан-5 (диклазурил – 5 мг) – препарат для профілактики та лікування кокцидіозу кролів. Дозування – 0,2 мл препарату на 1 кг маси тіла. Препарат розчиняють у воді (кролі повинні отримувати воду з препаратом як єдине джерело питної води). Курс лікування 2 доби. За необхідності курс повторюють через 5 діб.

Ефективним також є Толтрасан-50 (толтразурил – 50 мг) – для профілактики та лікування кокцидіозу кролів. Дозування 0,14 мл препарату на 1 кг маси тіла тварини. Препарат розчиняють у воді (кролі повинні отримувати воду з препаратом як єдине джерело питної води). Курс лікування 1 доба (одноразово). За необхідності курс повторюють через 5 діб.

Інсектоакарициди – препарати, які звільняють кролів від кліщів, бліх, пухопероїдів. Всі згадані засоби необхідні для забезпечення та підтримання фізіологічного здоров'я тварини, а також задля забезпечення її комфортного утримання.

Вакцинація кролів є необхідним запобіжним заходом, націленим на забезпечення не тільки здоров'я, але і в цілому збереження поголів’я кролів. Вакцини серії Лапімун захищають кролів від геморагічної хвороби та міксоматозу.

Геморагічна хвороба кролів є найнебезпечнішим інфекційним захворюванням, оскільки не піддається лікуванню. Більше того, геморагічна хвороба кролів (ГХК) найчастіше перебігає в гострій та блискавичній формах. Частіше гостра та блискавична форма характерна за інфікування штамами ГХК другого серотипу. За такої умови загибель наступає через 8-12 годин з моменту інфікування. При щільному утриманні тварини заражаються за ланцюговим принципом досить швидко. Геморагічна хвороба може призвести до загибелі до 80% поголів’я кролів. Небезпечність хвороби полягає в тому, що за тотальної загрози можливого зараження невакцинованого поголів’я необхідно виконувати екстрену вакцинацію поголів’я. А початковий ефект – зменшення загибелі тварин – починається не раніше 7-го дня з моменту введення вакцини. Стійкий ефект від вакцинації фіксують на 21-28-й день після вакцинації. Така особливість формування захисту в пізні терміни пов’язана з тим, що всі вакцини проти геморагічної хвороби кролів є інактивованими (неживими). За своєчасної та регулярної профілактики вірусної геморагічної хвороби кролів методом вакцинації кролів вакцинами «Лапімун Гем», «Лапімун Гемікс», а за необхідності вакцинами «Лапімун Гем-2» та «Лапімун Гемікс-3» ризик захворюваності близький до нульового. У вакцинованому стаді можуть захворіти або дуже слабкі тварини, які мають певні хронічні вади та патології, або кролі, яких випадково не вакцинували під час загальної вакцинації за технічних причин або через людський фактор. Навіть після захворювання однієї або двох тварин на геморагічну хворобу інфекція не поширюється на інших кролів стада, оскільки загальний високий рівень антитіл до вірусу ГХК не дає можливості вірусу розвиватися в організмі кроля і, виходячи з організму, заражати тварин, які розміщені поруч.

Міксоматоз кролів за рівнем загрози можна поставити на друге місце після геморагічної хвороби, та небезпечність цього захворювання не слід ігнорувати. Міксоматоз є також вірусним захворюванням, досить поширеним в кролівництві. Відмінними характеристиками його є тривалий інкубаційний період 9-14 діб, сезонний прояв – в період активізації кровосисних комах, нестандартний перебіг та форми перебігу. Хоча міксоматоз кролів є частково виліковним захворюванням порівняно з геморагічною хворобою, та все ж цей фактор докорінно не змінює різниці економічних збитків між цими двома захворюваннями. Щоб вилікувати хворого на міксоматоз кроля, необхідна така частка фінансових витрат на його лікування, яка може складати від 50 до 100 відсотків вартості самої тварини. Окрім цього слід враховувати те, що кролі, які одужали після захворювання на міксоматоз, часто втрачають репродуктивну здатність і не можуть дати потомства. Доповнює список економічних втрат факт різкої та значної втрати маси кроля, який перебуває в стадії загострення захворювання, за рахунок впливу інфекційного агенту на ріст тварини, і не менш значущий фактор – ураження слизових оболонок носової та ротової порожнин, яке робить споживання твариною корму болісним, іноді неможливим. Одночасно така патологія слизової носових ходів ускладнює процес дихання тварини і може призводити до гіпоксії, задухи, кисневого голодування, і, як наслідок, до загибелі кроля.

Характерною особливістю лінійки вакцин проти геморагічної хвороби кролів серії «Лапімун», є наявність спеціально виділених в Україні штамів для їх виробництва. Так вакцини «Лапімун Гем» та «Лапімун Гемікс» в своєму складі містять штам «БГ-04», ізольований в Україні компанією «Біотестлаб». Вакцини «Лапімун ГЕМ-2» і «Лапімун Гемікс-3» містять в своїй основі вже згаданий штам «БГ-04» та штам «ГБК-2» - другого серотипу, також виділений в Україні.

Необхідність пошуку серед виділених в Україні ізолятів вірусу ГХК другого серотипу була продиктована часом. Через часті звернення власників і виробників до компанії «Біотестлаб» з приводу загибелі кролів, та скарг про неефективність вакцинації вакцинами інших виробників, було прийнято план дій. Хоча звернення власників стосувались, як правило, ефективності вакцин інших виробників, та за допомогою врешті звертались до компанії «Біотестлаб». Залишатись осторонь цієї проблеми було просто неможливо. З одного боку, наші рекомендації використовувати вакцину «Лапімун», що могло б дати гарантований результат та зупинило б розповсюдження інфекції, часто були запізнілими, як і самі звернення до нас. В окремих господарствах на момент звернення залишалося від 15 до 20% кролів порівняно з допроблемним періодом, і розчарування людей відкидало їхні надії. З іншого боку поповзли чутки про нездатність виправити ситуацію вакцинами з відомих штамів. В Україну нелегально почали ввозити аутогенні вакцини виробництва зарубіжних лабораторій, до яких додавали розповіді, що тільки десь там, «за морем», можуть зробити ефективну вакцину, що зупинить ГХК в Україні. Співробітники компанії «Біотестлаб» завдяки допомозі небайдужих кролівників, які надсилали патматеріал від загиблих кролів, оцінювали і порівнювали виділені вірусні ізоляти геморагічної хвороби і в результаті ізолювали, охарактеризували й описали найбільш придатний за генетичною варіабельністю штам ГХК кролів. Штам, який згодом назвали «ГБК-2». В реакції вірусної нейтралізації стосовно як відомих вакцинних штамів, так і стосовно циркулюючих ізолятів вірусу геморагічної хвороби кролів, штам «ГБК-2» був найбільш оптимальним, а антитіла, вироблені на штам «ГБК-2», блокували активність всіх виділених в лабораторії «БІОТЕСТЛАБ» ізолятів вірусу ГХК. Клінічні дослідження довели абсолютне домінування та перевагу штаму «ГБК-2» над відомими нам штамами й ізолятами, стосовно формування якісного та тривалого імунітету проти вірусу геморагічної хвороби кролів.

Титр антитіл до вГХК визначали в реакції затримки гемаглютинації РЗГА. На графіку виражений в розведенні сироватки. Кратність розведень: 1/32;

Коментар до графіку формування імунітету у кроленят залежно від терміну проведення першої вакцинації.

Імунна яма чітко спостерігається на синьому графіку після вакцинації на 60 день, оскільки до 60 дня життя у кроленят знижується рівень материнських антитіл, а вакцинальні починають зростати лише через 21-28 днів після вакцинації. Одночасно кроленята імунізовані на 28 день в цей же самий період вже досить добре захищенні від інфікування вірусом ГХК.

Вірусний штам геморагічної хвороби кролів «БГ-04», який вже тривалий час успішно застосовувався і застосовується у складі вакцин аж до сьогодні, в господарствах з високою культурою технології вакцинації, і є там достатньо ефективним. Досвід показав, що за регулярного його використання на 100% поголів’я кролегосподарства, тобто за планової регулярної вакцинації вакцинами «Лапімун ГЕМ» та «Лапімун ГЕМІКС» захворюваності на геморагічну хворобу не виникає. І застосування інших вакцин є необов’язковим. Однак в разі нехтування імунізацією проти ГХК певний період часу, вибіркового щеплення частини поголів’я на тлі ігнорування щеплення всіх вікових груп кролів, а також неповноцінна вакцинація – вакцинація половиною, четвертиною дози, через 3-6 місяців – призводить до проникнення вірусу геморагічної хвороби кролів на ферми і господарства з поголів’ям зі слабким імунітетом. В таких господарствах вірус ГХК активно розвивається, передається вільно від одного кроля до іншого та досягає високої активності й набуває більших патогенних властивостей порівняно з початковим періодом занесення штаму на ферму. Щоб протистояти такому ланцюговому процесу, необхідно організму надати адекватний поштовх, який достойно підготує імунітет кроля до надпотужної вірусної атаки. Для такого випадку найкращими засобами профілактики щодо захворювання є вакцини «Лапімун ГЕМ-2» та «Лапімун ГЕМІКС-3». Ці вакцини, маючи в своєму складі два українських штами «БГ-04» та «ГБК-2», легко розривають епізоотичний ланцюг на стадії переведення сприйнятливого до вірусу геморагічної хвороби організму кроля в статус несприйнятливого, що зупиняє розвиток захворювання за 5-7 днів.

Сучасна нова вакцина проти геморагічної хвороби та міксоматозу кролів «Лапімун ГЕМІКС-3» є першим унікальним профілактичним засобом для швидкого та ефективного захисту кролів в господарствах різних рівнів епізоотичної ситуації. Перевагою вакцини є можливість її застосування кроленятам з 28-денного віку, тобто є шанс сформувати імунітет на ранніх термінах, а отже, виключити явище «імунної ями» в післявідлучний період у молодняка. Одночасна вакцинація кролів від геморагічної хвороби та від міксоматозу дає можливість не тільки забезпечити ефективну імунізацію від двох хвороб однією ін’єкцією, а й скоротити терміни формування захисту від цих двох найнебезпечніших для кролів захворювань, і водночас зменшити витрати, пов’язані з дворазовим залученням людських ресурсів на великих фермах. Кожна доза вакцини «Лапімун ГЕМІКС-3» містить по 500 і 100 протективних доз до ГБК і міксоматозу кролів, відповідно (Протективна доза це мінімальна кількість імунізуючого засобу (антигену або вакцини) яка здатна захистити тварину від захворювання проти якого зазначена вакцина застосовується).

Існує низка обов’язкових вимог, нехтування якими призводить до нерезультативності вакцинації, а саме:

  • Порушення холодового ланцюга доставки вакцини від виробника до споживача. Вакцина повинна перебувати, від моменту її виготовлення до моменту застосування, в температурних межах 2-80С. Відхилення від вказаної норми може призводити до часткового зниження або повної втрати імуногенних властивостей вакцини.
  • Порушення правил та умов зберігання вакцини перед її застосуванням. Зберігання вакцини на відкритому сонячному світлі тривалий час, як наслідок, може призвести до неефективності вакцинації.
  • Неправильна підготовка вакцини безпосередньо перед застосуванням (температура вакцини перед введенням тварині має бути доведена до 25-300С). А внаслідок дії холодної вакцини – температурний шок. Після чого на місці введення вакцини часто утворюється асептичний абсцес. При утворенні такого абсцесу вакцина не розсмоктується, не потрапляє з капсульованої зони в організм кроля і в результаті не може сприяти формуванню імунітету від збудника, проти якого спрямована дія препарату.
  • Неправильне, або взагалі примарне введення вакцини (повз тіла тварини).
  • Невідповідність погодних і температурних умов для застосування вакцини (температура приміщення, де утримуються тварини, вище 240С).
  • Незадовільний стан або невідповідний період для формування імунної відповіді у вакцинованої тварини на введення вакцини (тварина ослаблена умовами утримання, тривалим транспортуванням, застосуванням лікарських засобів тривалий період).
  • Несистемне застосування вакцин на поголів’ї кролів (вибіркова або часткова вакцинація окремих вікових груп, вакцинація половиною або четвертиною дози).

Ефективна вакцинопрофілактика хвороб кролів можлива лише у випадках, коли зазначені фактори виключені і не можуть чинити негативний вплив на фізіологічне формування повноцінного імунітету у кроля.

Таким чином, своєчасні лікувально-профілактичні заходи в умовах сучасного кролівництва – є однією з найважливіших ланок при вирощуванні здорового поголів’я кролів, для досягнення високих показників кожного господарства та одним із основних заходів виведення кролівництва з кризового стану за невеликих затрат часу, сил та коштів.

І пам’ятайте – немає кращого лікування, ніж профілактика!