Вибір деззасобу при африканській чумі свиней

Вибір деззасобу при африканській чумі свиней

Матеріал підготовлений на основі аналізу «Інструкції щодо профілактики та боротьби з африканською чумою свиней» та сучасних наукових даних

Порівняльна ефективність деззасобів проти вірусу АЧС

Назва
продукту

Робоча
концентрація

Висока
небезпека
для
персоналу

Робота
в
присутності
органіки

Ефективність
при високих
та низьких
температурах

Стабільність
при дії
сонячного
проміння

Пролонгована
активність
робочого
розчину

Здатність
викликати
корозію
обладнання

Віруліцидна
активність
на вірус
АЧС

Розчин
формаліну

1,5% формальдегіду

+

+/-*

-

+/-

+

+

+

Розчин параформу
на основі їдкого натру

1,5% параформальдегід

0,5% NaOH

+

+/-

-

+/-

+

+

+

Парасод

3%

+

+

-

+/-

+

+

+

Фоспар

3%

+

+

-

+/-

+

+

+

Хлорамін

5%

+/-

-

-

-

-

+

+

Хлорне вапно

3-5%

+

+\-

-

-

-

+

+

Глутаровий альдегід

0,05%

-

+

+

+

+

-

+

Їдкий натр

3%

+

-

+

+

-

+

+

Хлорантоїн

2%

-

+/-

-

-

-

-

+

Надоцтові кислоти

0,5%

+

-

-

-

-

+

+

Четвертинні
амонійні сполуки

0,003-0,06%

-

+/-

+

+

+

-

+

* - у низьких концентраціях формальдегід швидко втрачає активність в присутності органіки за рахунок зв’язування з білками

Формальдегід (формалін)– при приготуванні розчинів виділяється метанол (отруйний газ), який є шкідливим для тварин та людини (мутагенна, тератогенна та канцерогенна активність). За температури 160С і нижче різко зменшується дезінфікуюча ефективність, леткий, за температури ≥4300С пари формальдегіду вибухонебезпечні, ультрафіолетове випромінення значно посилює розпад речовини. Зберігання формальдегіду обмежене в часі – 3міс.

Параформальдегід (параформ)– полімеризований формальдегід під впливом низьких температур, містить 95% формальдегіду, під впливом лугів перетворюється в формальдегід з усіма його властивостями, як стабілізатор використовують токсичний газ метанол. Сам параформ – сильний канцероген.

Парасод, Фоспар– містять 50% параформу та олужнювачі (натрію гідрокарбонат і тринатрійфосфат) мають такі ж властивості як і параформ.

Хлорамін – хлорвмісний розчин, стабілізований аміаком. Містить активний леткий хлор, що подразнює слизові оболонки ВДШ та легенів. Порівняно безпечний. Ефективний для використання у медицині, при попередній 100% ефективній мийці. Нестабільний при зберіганні, особливо, при потраплянні сонячного проміння.

Хлорне вапно– є окисником із вмістом активного хлору не менше 25%. Потребує зберігання в герметичній тарі, оскільки через летючість хлору швидко втрачає ефективність. Хлор є сильним подразником слизових оболонок ока, ВДШ та легенів, може викликати місцеве запалення. Потрібна робота з особливою обережністю. Негативно впливає на металовмісні механізми. Швидко втрачає активність в присутності органіки та на відкритому повітрі. Може викликати загоряння органічних речовин. За певних умов, вибухонебезпечний засіб. Розчини хлорного вапна мають нетривалий період протимікробної активності та обмежений період використання.

Глутаровий альдегід – дезінфікуючий засіб групи альдегідів, відноситься до низько токсичних сполук – може викликати подразнення слизових оболонок при роботі без засобів індивідуального захисту, активний при змінах температури, некорозійний, не потребує змивання, працює в умовах невеликих органічних забруднень.

Їдкий натр (натрію гідроокис, NaOH)– токсична та, за певних умов, вибухонебезпечна речовина, при розчиненні виділяє велику кількість теплоти. Має високу корозійну активність. Потребує особливих заходів безпеки під час роботи з препаратом.

Хлорантоїн– в основному, препарат рекомендований для використання у медицині, працює в умовах невеликих органічних забруднень. Містить активний хлор, що може подразнювати слизові оболонки.

Зоостерил (надоцтові кислоти) – потужні окисники, з виділенням гідроген пероксиду, вибухонебезпечні. В умовах присутності органіки, лугів (мила) швидко втрачають активність. Концентровані розчини є сильними подразниками, мають виражену токсичну та сильну канцерогенну дію. Проявляють високу корозійну активність.

Четвертинні амонійні сполуки – дезінфікуючі засоби з широким спектром протимікробної дії. За рахунок високого ступеню безпечності широко використовуються в медицині, не подразнюють епітеліальні покриви, не є корозійними. В присутності миючих засобів втрачають активність. Ефективно, краще ніж деякі окисники, впливають на ДНК-вмісні оболонкові віруси. Не розкладаються в присутності органічних часток.

Останніми роками в Україні використовують вітчизняні комбіновані дезінфектанти Віросан і Віросан Макс, які виготовлені відповідно до вимог ISO9001:2008 та GMP.

Віросан містить основні діючі речовини: 11% глутарового альдегіду та 25% четвертинних амонійних сполук.

Віросан МАКС містить 25% глутарового альдегіду та 12,5% четвертинних амонійних сполук.

Додатково до їх складу входять ізопропіловий спирт, неіоногенні поверхнево-активні речовини, скипидар, які дозволяють проявляти максимальну ефективність за різних умов, в тому числі при різких коливаннях температури та в присутності органічних забруднень.

Концентрація в 0,5% робочому розчині, %

Глутарового альдегіду

Четвертинних амонійних сполук

Віросан

0,055

0,125

Віросан МАКС

0,125

0,0625

В рекомендованих робочих концентраціях у препаратах Віросан та Віросан МАКС кількість глутарового альдегіду та четвертинних амонійних сполук перевищує мінімальні рекомендовані концентрації.

Корисні посилання:

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC243346/?page=2

http://www.biotestlab.ua/news/virosan-maks-luchshij-vybor-dlya-primeneniya-v-veterinarii-pochemu-imenno-virosan-maks.html

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC380746/?page=2

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B5%D0%B3%D1%96%D0%B4

http://promvetservis.by/news/borba_s_afrikanskoy_chumoy_sviney_virotsid/

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10676896

http://www.cfsph.iastate.edu/Factsheets/pdfs/african_swine_fever.pdf

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0363-14