Профілактика чуми у диких свиней

Профілактика чуми у диких свиней

Класича чума свиней (КЧС) – інфекційна висококонтагіозна хвороба, яка клінічно характеризується лихоманкою, а також враженням легенів та шлунково-кишкового тракту, важким септичним процесом з картиною геморагічного діатезу. До КЧС вразливі свійські та дикі свині всіх порід та вікових груп.

При диференційній діагностиці КЧС слід відрізняти від африканської чуми свиней, пастерельозу, сальмонельозу, бешихи, хвороби Ауєски, набрякової хвороби.

Хвороба реєструється в більшості країн світу. Джерелом інфекції є хворі й перехворілі на КЧС тварини які заражаються переважно оральним та аерогенним шляхом, а також через ушкоджену шкіру. Дослідженнями останніх десятиліть встановлено, що вірус КЧС добре розмножується не тільки в організмі свійських та диких свиней, він може також розмножуватись в організмі кіз, пекарі, оленів, кролів, цим самим сприяє послабленню імунної системи організму на який, як другорядні, можуть нашаровуватись інші інфекційні захворювання.

Так як розповсюдження хвороби спостерігається не тільки у свійських свиней, але й у диких, та вакцинація поголів`я останніх внутрішньом`язовим введенням препаратів неможлива, тому співробітниками вітчизняних підприємств виробників ветеринарних препаратів ТОВ «Укрветпромпостач» та ТОВ «Біотестлаб» розроблений препарат ПЕСТОРАЛ (PESTORAL) – вакцина проти класичної чуми свиней, для перорального застосування.Підприємства, маючи досвід у розробці та впровадженні імунобіологічних препаратів, скоординували свої зусилля для інтенсифікації боротьби з захворюванням серед поголів´я диких (як можливого резервуару збудника захворювання) та свійських свиней на класичну чуму та послідуючій іррадикації цього небезпечного епізоотичного захворювання. Це також сприяє посиленню загальної резистентності організму та зменшення можливості захворювання свиней другими інфекційними захворюваннями.

Вакцина ПЕСТОРАЛ (PESTORAL) представляє собою поживну принаду з біомаркером (тетрацикліном) в яку поміщений полімерний контейнер з вірусутримуючою культуральною рідиною вірусу класичної чуми свиней штаму ЛК-М з титром ≥ 4,0 lg ТКІД50/мл.

Матеріали та методи:

Дослідження, виробництво та випробування проводили комісійно, відповідно до затверджених методик, на базі ТОВ «Біотестлаб», ТОВ «Укрветпромпостач», ДНКІБШМ, ДНДІЛДВСЕ, СГ ТОВ «Ніка», Переяслав-Хмельницького району, Київської області та Херсонської державної біофабрики.

 • Вакцина проти класичної чуми свиней, для перорального застосування ПЕСТОРАЛ (PESTORAL);
 • Свині породи «Ландрас», вагою30-40 кг, віком 2,5-3 місяці.

Результати та обговорення:

Аналіз результатів отриманих при дослідженні стабільних властивостей зразків трьох серій вакцини за показниками інфекційної активності вакцинного вірусу у блістері, збереження вмісту антибіотику в принаді та незмінність приманки за зовнішнім виглядом формою та вагою в процесі зберігання при різних температурних режимах дає підставу зробити наступні висновки:

 1. Стабільність рівня інфекційної активності вірусу після 27 місяців збереження в блістері підтверджує відсутність негативного впливу на вірус матеріалів, з яких виготовлений блістер;
 2. Вміст антибіотику (маркеру) залишається незмінним впродовж 27 місяців;
 3. При зберіганні впродовж двох тижнів у воді при температурі плюс 20-22о С у принади залишились стабільними органолептичні показники та форма.
 4. Доведено, що вакцина ПЕСТОРАЛ залишається стабільною та зберігає свої властивості при температурі:
 • мінус 18-22оС – 24 місяці;
 • мінус 6-8 оС – 12 місяців;
 • плюс 2-8о С – 3 місяці;
 • плюс 18-20о С –10 діб.

При всіх температурних режимах активність антигену та кількісний вміст біомаркеру в принаді залишається незмінним.

Згідно вимог діючих нормативних документів також перевірено якість вакцини за критичними показниками «Нешкідливість» та «Імуногенна ефективність».

Перед проведенням досліджень тваринам було проведено дегельмінтизацію та досліджено сироватки крові на відсутність специфічних антитіл до вірусу КЧС.

При дослідженні нешкідливості встановлено, що згодовування 10 доз вакцини не викликає у свиней побічних реакцій.

При вивченні імунної відповіді у свиней було створено чотири групи по 4 голови в яких 12 підсвинкам було згодовано по 1 дозі вакцини, 4 підсвинки залишилися в якості контролю.

У свиней було відібрано кров для отримання сироваток після вакцинації на 7, 14 та 28 добу.

Для встановлення рівня специфічних до вірусу КЧС антитіл, сироватки дослідили в реакції ІФА та гістохімічним методом (ГХ) (Таблиця).

Результати дослідження віруснейтралізуючих антитіл до вірусу КЧС.

Номер підсвинка (приналежність до групи)

Титри віруснейтралізуючих антитіл

До вакцинації

7 день після вакцинації

14 день після вакцинації

28 день після вакцинації

ІФА

ГХ

ІФА

ГХ

ІФА

ГХ

ІФА

ГХ

В1

1

0/-

<1/4

0/-

<1/4

38/±

1/32

71/+

1/128

2

0/-

<1/4

0/-

<1/4

31/±

1/32

71/+

1/128

4

0/-

<1/4

0/-

1/8

54/+

1/16

79/+

1/128

12

0/-

<1/4

0/-

1/4

0/-

1/32

70/+

1/64

В2

3

0/-

<1/4

0/-

1/8

1/-

1/16

57/+

1/64

6

0/-

<1/4

1/-

<1/4

0/-

1/16

74/+

1/128

7

0/-

<1/4

0/-

1/4

0/-

1/8

57/+

1/32

8

0/-

<1/4

1/-

1/8

3/-

1/8

75/+

1/32

В3

5

2/-

<1/4

0/-

1/4

17/-

1/16

59/+

1/64

9

0/-

<1/4

0/-

1/4

46/+

1/8

73/+

1/64

10

0/-

<1/4

0/-

<1/4

0/-

<1/4

0/-

<1/4

11

0/-

<1/4

0/-

1/4

37/±

1/32

68/+

1/64

К

О

Н

Т

Р

О

Л

Ь

13

0/-

<1/4

0/-

<1/4

0/-

0/-

0/-

<1/4

14

0/-

<1/4

0/-

<1/4

0/-

0/-

0/-

<1/4

15

0/-

<1/4

0/-

<1/4

0/-

0/-

0/-

<1/4

16

0/-

<1/4

0/-

<1/4

0/-

0/-

0/-

<1/4

Примітка: В1, В2, В3 – групи щеплених тварин; Контроль – не щеплені тварини.

Наступним кроком наших досліджень була перевірка імуногенної ефективності вакцини з проведенням через 14 діб після вакцинації контрольного прямого зараження свиней вірулентним штамом «ШиМинь» вірусу КЧС, в тому числі контрольної групи. Для цього було сформовано три групи підсвинків: дві групи імунізованих шляхом згодовування вакцини ПЕСТОРАЛ та контрольної групи (не вакциновані). Кожна група складалась з чотирьох голів. Вірулентний штам вірусу КЧС в дозі 10 000 ЛД 50 вводився внутрішньом’язово двом підсвинкам у кожній групі. Двом іншим підсвинкам цих груп вірулентний штам не вводився з метою дослідження передачі вірусу контактним та аерогенним шляхом. На п’ятий день після зараження в контрольній групі у трьох тварин (одна з яких контактна)з’явились перші клінічні ознаки КЧС та протягом 7-ми діб всі 4 підсвинки контрольної групи загинули. Всі вакциновані тварини (інфіковані та контактні )до закінчення досліду залишились живими.

З метою перевірки наявності біомаркеру (тетрацикліну), що використовується для контролю споживання вакцини,у вакцинованих тварин було відібрано зуби з частинами кісткової тканини. За допомогою люмінесцентної мікроскопії в ультрафіолетовому спектрі у зрізах зубів було встановлено наявність тетрациклінових кілець (рис.).

Вакцина ПЕСТОРАЛ проти класичної чуми свиней, для перорального застосування стабільна при різних температурних умовах зберігання.

Висновки:

 1. Згодовування 10-ти кратної дози вакцини є нешкідливою для свиней.
 2. Згодовування свиням однієї дози вакцини викликає надійну імунну відповідь та в дослідному зараженні захищає при введенні 10000 ЛД50 (летальних доз).
 3. Поживна принада відповідає вимогам для оцінки споживання вакцини шляхом виявлення біомаркеру (тетрацикліну) в зубах свиней.
 4. Рекомендується застосовувати вакцину ПЕСТОРАЛ як засіб профілактики класичної чуми серед диких свиней, що посилить загальну резистентність організму, зменшить можливість захворювання свиней іншими інфекційними захворюваннями та буде сприяти епізоотичному благополуччю серед поголів`я домашніх та диких свиней.
 5. Рекомендується створення “буферних зон” навколо свиногосподарств з вакцинацією диких свиней проти КЧС з глибиною 5-20 км навколо об'єкту від його кордонів із врахуванням географічних, господарських, торгових та інших зв'язків.