Через терни до зірок або як правильно провести ерадикацію хвороби Ауєскі

Через терни до зірок або як правильно провести ерадикацію хвороби Ауєскі

Багато свиногосподарств, після підтвердження позитивного статусу щодо хвороби Ауєскі, стикаються з питаннями: «Які вакцини застосовувати, чи можливо викорінити вірус, скільки часу чи зусиль це займе, скільки коштів доведеться витратити та який результат отримає господарство після оздоровлення?».

Перш за все, слід пам’ятати, що вакцинація лише свиноматок не призведе до оздоровлення поголів’я, оскільки в господарстві залишаються сприйнятливі, не захищені імунітетом тварини, які будуть і надалі джерелом збудника інфекції та виділятимуть вірус в навколишнє середовище. Таким чином, вакцинації слід піддавати всіх свиней без виключення. Зрозуміло, що такий підхід буде більш економічно затратним, тому слід усвідомити – яким має бути кінцевий результат.

Хвороба Ауєскі в свинарстві проявляється у трьох формах:

· Респіраторна – проявляється у всіх серопозитивних господарствах. Спостерігається у поросят групи відгодівлі, рідше дорощування, у вигляді пневмонії різного типу, залежно від типу бактеріального ко-інфікування. Частіше таку патологію лікують за допомогою антибіотиків, пригнічуючи вторинну мікрофлору, але не впливаючи на основного збудника. Як наслідок, хвороба набуває хронічної форми, і господарство втрачає на зниженні приростів.

· Репродуктивна – проявляється у свиноматок всіх серопозитивних господарств у вигляді перегулів, низької заплідненості, абортів, муміфікатів та мертвородів.

· Нервова – у поросят підсисного періоду та після відлучення – у випадку відсутності колостральних антитіл в крові новонароджених поросят. Такий прояв захворювання спостерігається рідко, наприклад, тоді, коли вірус в господарство потрапляє вперше. В такому випадку в крові свиноматок недостатньо антитіл для передачі їх з молозивом потомству. В групі ризику знаходяться також поросята, отримані від ремонтних свиноматок, що були завезені із благополучного господарства. У свиноматок стаціонарно неблагополучної ферми присутні антитіла проти постійно подразнюючого імунну систему вірусу, тому потомство від таких свиноматок отримує імунний захист з молозивом і до двомісячного віку не хворіє.

Впродовж досить тривалого часу спеціалісти ТОВ «BioTestLab» беруть участь у процесах оздоровлення низки господарств. Спільно зі спеціалістами ферм розробляються схеми профілактики та контролю хвороби, з остаточною метою – повне викорінення збудника.

Одним із перших, хто поставив на меті повністю подолати збудника, була ферма на 1 200 основних свиноматок, що розташована в центральній частині України. За рік до початку процесу оздоровлення Державна лабораторія ветеринарної медицини встановила діагноз – хвороба Ауєскі.

Зважаючи на те, що керівництвом господарства було прийняте рішення щодо формування нуклеусу, з метою подальшої реалізації чистих порід та їх продажу, вирішили розпочати процес оздоровлення свиней.

Для викорінення збудника хвороби обрали марковані вакцини виробництва “BioTestLab” Адівак (інактивована)та Адівак+ (жива).

Було обрано наступну схему вакцинації: всіх поросят з двомісячного віку дворазово з інтервалом між вакцинаціями 3 тижні. Ремсвинок, які раніше не вакцинувалися, – дворазово, з інтервалом між вакцинаціями 3 тижні, так, щоб остання вакцинація була проведена не пізніше ніж за 3 тижні до планового осіменіння, якщо ремонт вакцинувався раніше, то одноразово за 3 тижні до планового осіменіння. Основних свиноматок та кнурів перший раз дворазово з інтервалом між вакцинаціями 3 тижні, в подальшому одноразово через кожні 4 місяці.

Для контролю процесу ерадикації вірусу в господарстві проводився плановий моніторинг серологічного стану поголів’я. Кров для досліджень відбирали від ремсвинок, свиноматок та від поросят різних вікових груп. Сироватки досліджували на присутність антитіл до gE глікопротеїну вірусу хвороби Ауєскі, який є маркером присутності польового штаму збудника серед свиней.

Дану процедуру проводили щопівроку, отриману інформацію узагальнювали та результати порівнювали з попередньо отриманими.

Перший етап моніторингу провели перед вакцинацією з метою отримання інформації щодо загальної кількості уражених свиней.

Отримали наступні дані:

Ремсвинки 1 група

Свино-матки 2 група

Свино-матки 3 група

Свино-матки 4 група

Поросята 5 група

Поросята

6 група

Поросята

7 група

Поросята

8 група

Поросята

9 група

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Згідно з отриманими даними було зроблено висновки, що господарство неблагополучне щодо хвороби Ауєскі, а сероконверсія спостерігається серед тварин всіх вікових і технологічних груп, що підтверджує їх інфікування вірусом.

Через 6 місяців після початку вакцинації було проведено серологічні дослідження та отримано наступні результати:

Ремсвинки 1 група

Свино-матки 2 група

Свино-матки 3 група

Свино-матки 4 група

Поросята 5 група

Поросята

6 група

Поросята

7 група

Поросята

8 група

Поросята

9 група

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Згідно з отриманими даними зробили висновок, що поросята, отримані від вакцинованих свиноматок, та поросята, що були дворазово вакциновані проти хвороби Ауєскі, не були інфіковані вірусом впродовж всього технологічного циклу, що вказує на напружений та тривалий поствакцинальний імунітет.

В подальшому антитіла на польовий штам вірусу перестали відмічати у ремонтних свинок та свиноматок 1-го опоросу, потім старших і т.д., це свідчило, що у вакцинованих тварин присутній потужний захист, що попереджує потрапляння, розмноження та розвиток патогенного вірусу в організмі свиней. Враховуючи те, що інфікування вірусом хвороби Ауєскі – пожиттєве, ми відмічали присутність антитіл у більш старших вікових груп тварин, інфікування яких сталося ще до вакцинації. Нашою метою було поступово «омолодити» стадо та замінити інфікованих свиноматок на вакцинованих (відповідно, неінфікованих).

Такого типу дослідження проводили доти, поки не отримали повністю негативний результат по всіх групах.

Весь період оздоровлення поголів’я, від старту вакцинації й до отримання цілком негативних результатів в серологічних дослідженнях, склав 3 роки.

Варто відмітити, що після старту вакцинопрофілактики покращились і загальногосподарські показники, так на 11,5% зросла кількість свиноматок, які після осіменіння пішли на опорос, кількість живонароджених поросят збільшилась на 0,6 гол. на свиноматку, на 13 днів скоротився період вирощування свиней, відсоток загиблих на відгодівлі зменшився з 2,4% до 1,1%. Таким чином, результатом спільної роботи стало не тільки оздоровлення поголів’я від вірусу, а й збільшення прибутковості ферми.

Тому, коли після встановлення діагнозу «хвороба Ауєскі» у вашому господарстві Ви вагаєтесь, що робити, ми можемо Вас запевнити, що необхідно діяти, і чим швидше почнете – тим швидше оздоровите своє господарство!